Lijiang,China

“9 Days”

Day 1      Chiang Rai – Chiang Khong

Day 2     Chiang Khong – Huay sai,Laos – Xi Shuang Banna  (420 km.)

Day 3      Xi Shuang Banna – Khunming     (520 km. )

Day 4      Khunming – Stone Forest – Yuantong Temple

Day 5      Khunming – Lijiang   (520 km.)

Day 6      Lijiang – Jade Dragon Snow Mountain

Day 7      Lijiang – Lin chang      ( 480 km.)

Day 8      Lin-chang – Lan Chang – Xi Shuang Banna    ( 430 km.)

Day 9     Xi Shuang Banna – Luang Namtha – Huay sai,Laos

– Chiang Khong    ( 410 km. )

For more info.

Tel. + 66-2-1953088
Hotline : +66-86-3063252
Fax. +66-2-1953589

Line ID : Transasiaroute

E-mail : transasiaroute@yahoo.com

Facebook : www.facebook.com/transasiaroute