Shambala,China

“15 Days”

Day 1      Chiang Rai – Chiang Khong

Day 2      Chiang Khong – Huay sai,Laos – Xi Shuang Banna 

(420 km.)

Day 3      Xi Shuang Banna – Khunming   (520 km. )

Day 4      Khunming – Tali, China               ( 330 km. )

Day 5      Tali, China – Shangri La               (380 km.)

Day 6      Shangri La – Jin Sha jiangda Guaiwan Guanjingtai

– Mount Bai ma – Deqin    (210 km.)

Day 7      Deqin – Xiangcheng

Day 8      Xiangcheng – Daocheng –  Xianggelilazhen    (190 km.) 

Day 9       Daochang – Yading – Daochang

Day 10     Daochang – Shangri La         (390 Km.) 

Day  11     Shangri La – Lijiang        (190 Km.) 

Day 12     Lijiang – Jade Dragon Snow Mountain

Day 13     Lijiang – Lin Chang                ( 480 km.)

Day 14     Lin Chang – Lan chang – Xi Shuang Banna   ( 430 km.)

Day 15   Xi Shuang Banna – Luang Namtha – Huay sai,Laos

– Chiang Khong   ( 410 km. )

For more info.

Tel. + 66-2-1953088
Hotline : +66-86-3063252
Fax. +66-2-1953589

Line ID : Transasiaroute

E-mail : transasiaroute@yahoo.com

Facebook : www.facebook.com/transasiaroute