Shangri La

“12 Days”

Day 1        Chiang Rai – Chiang Khong

Day 2        Chiang Khong – Huay sai,Laos – Xi Shuang Banna (420 km.)

Day 3        Xi Shuang Banna – Khunming  (520 km. )

Day 4        Khunming – Stone Forest – Yuantong Temple

Day 5         Khunming – Tali, China  ( 330 km. )

Day 6         Tali, China – Shangri La  (380 km.)

Day 7         Shangri La – Jin Sha jiangda Guaiwan Guanjingtai

– Mount Bai ma  (210 km.)

Day 8         Blue Moon Valley – Lijiang

Day 9          Lijiang – Jade Dragon Snow Mountain

Day 10        Lijiang – Lin chang  ( 480 km.)

Day  11        Lin-chang – Lan Chang – Xi Shuang Banna ( 430 km.)

Day 12         Xi Shuang Banna – Luang Namtha – Huay sai,Laos

– Chiang Khong  ( 410 km. )

For more info.

Tel. + 66-2-1953088
Hotline : +66-86-3063252
Fax. +66-2-1953589

Line ID : Transasiaroute

E-mail : transasiaroute@yahoo.com

Facebook : www.facebook.com/transasiaroute