Zhangjiajie

“12 Days”

Day 1          Chiang Rai – Chiang Khong

Day 2        Chiang Khong – Mong la,China – Xi Shuang Banna

(420 km. )

Day 3        Xi Shuang Banna – Khunming –  Qujing   (680 km.)

Day 4        Qujing – Guiyang  (400 km.)

Day 5        Guiyang – Zhangjiajie   (660 km.)

Day 6         Zhangjiajie

Day 7          Zhangjiajie

Day 8          Zhangjiajie – Fenghuang   (200 km.) 

Day 9          Fenghuang – Anhui  (580 km.)

Day 10        Anhui – Yuxi   (480 km.)

Day 11        Yuxi – Mong la,China

Day 12        Mong la,China – Chiang Khong

For more info.

Tel. + 66-2-1953088
Hotline : +66-86-3063252
Fax. +66-2-1953589

Line ID : Transasiaroute

E-mail : transasiaroute@yahoo.com

Facebook : www.facebook.com/transasiaroute